2021 rok

Rozpoczynamy realizację zadania publicznego „Powiat tarnogórski pędzlem i obiektywem – wczoraj i dziś „

W wyniku rozstrzygnięcia przez Powiat Tarnogórski konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł na projekt „Powiat tarnogórski pędzlem i obiektywem – wczoraj i dziś „

W ramach projektu odbędą się  warsztaty malarskie i fotograficzne , odbywające się pod okiem instruktorów: Beaty Hetmańczyk i Sławomira Głaza. Efektem końcowym warsztatów  będzie wystawa powstałych prac  w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Tematem warsztatów  będą zabytki, obiekty powiatu tarnogórskiego widziane oczami współczesnego człowieka , przyrównane i eksponowane ze zdjęciami pochodzącymi z czasów odległych . Historyczne zdjęcia  udostępniło nam  Muzeum Tarnogórskie .Na wystawie eksponowanych będzie 13 tryptyków a każdy z nich poświęcony będzie jednemu obiektowi. Tryptyk składać się będzie ze zdjęcia historycznego, namalowanego obrazu obiektu historycznego oraz współcześnie zrobionego zdjęcia .

Do udziału w warsztatach  zapraszamy oprócz słuchaczy uczęszczających na zajęcia z malarstwa i fotografii wszystkich, którzy potrafią uwiecznić czasem już zapomniane miejsca naszego powiatu.

Kontakt ze starostami : Ola Moch tel 606 270 386- warsztaty malarskie i Marek Krzywiecki tel 535 966 363 – warsztaty fotograficzne

Zadania dofinansowane ze środków Powiatu Tarnogórskiego na rok 2021

Opublikowane: 12 maja 2021