22 marca 2021

Żegnamy zimę- witamy wiosnę. Topienie Marzanny !!!

21 marca przypada początek kalendarzowej wiosny.  Z pierwszym dniem wiosny wiąże się  wiele zwyczajów. Jednym z nich jest topienie Marzanny.    Postać Marzanny do dzisiejszego dnia budzi spory i wzbudza dyskusję w środowisku naukowym, ponieważ nie do końca wiadomo, co przedstawiała sobą ta postać. Jest pełno hipotez. Od takiej, że Marzanna była demonem i wiązało się to z lokalnymi obrzędami. Aż po takie stwierdzenia, że była to postać boska.

Z własnoręcznie wykonanymi Eko-Marzannami  grupa fitnessowo- nordic walkingowa w osobach:  Marysia Cypara , Terenia Kamińska, Irenka Lewandowska, Basia Pawlak, Lucyna Mokrus, Jadzia Rogacz, Helenka Bednarczyk, Iwona Partyka i Halinka Kowal udała się nad zalew w Pniowcu , aby pożegnać zimę i przywitać wiosnę. Jak na tradycję przystało w obrzędzie topienia Marzanny brała udział tylko żeńska część grupy i żeby szybciej przywołać wiosnę na ich głowach pojawiły się  kwiatowe wianuszki. Marzannę ogródkową z różnego rodzaju traw wykonała Basia Pawlak a papierową ubraną w białe kwiatuszki Halinka Kowal . Obydwie  zostały spalone i  utopione .

Tradycji stało się więc zadość i teraz rozglądajmy się za WIOSNĄ.

 

Opublikowane: 22 marca 2021