Do 9 marca 2021

Zapisy na bezpłatne warsztaty komputerowe
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach komputerowych pn. „Latarnicy 2020” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.
Warsztaty poprowadzi Dominika Charyton – tarnogórzanka , pedagog, doradca zawodowy, specjalista ds Business Intelligence oraz  trener pakietu Office.
Warsztaty skierowane są do osób powyżej 18 roku życia czyli dla seniorów też. Zajęcia mogą rozpocząć się już w  marcu  i  trwać do lipca, w dowolnie ustalonych terminach.  Mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo  ( grupa = 4 osoby) , drogą online i stacjonarnie.  Dla każdego uczestnika lub grupy przewidzianych jest minimum 6 godzin zegarowych  szkolenia  .

Tematyka warsztatów to szkolenia merytoryczne związane z korzystaniem z e-usług publicznych,

kwestie związane z bezpieczeństwem, bankowością, portalami ułatwiającymi  samoedukację online czy usługami online, pakietem Office.  Program może być  dostosowany do osób, które rozpoczynają bądź chcą rozpocząć korzystanie z komputera lub urządzeń multimedialnych. Tematyka warsztatów jest otwarta  i może być na bieżąco modyfikowana .
Do 9 marca br Barbara Holy tel 669 710 574 , w godzinach od 12.00-14.00 prowadzić będzie zapisy na warsztaty oraz udzielać będzie  informacji w przedmiotowej sprawie.
Opublikowane: 3 marca 2021