9 stycznia 2021

III plener fotograficzny grupy FOTO UTW TG
III Plener grupy FOTO UTW TG odbył się w Folwarku  Pałacu Donesmarków w Świerklańcu.
Relacja starosty grupy Marka Krzywieckiego:
Utrwalenie na fotografiach ginących w oczach posiadłości  Śląskich Magnatów to obowiązek każdego kto posiada aparat fotograficzny. Folwark lata świetności (jak wszystko tutaj) ma daleko za sobą. Teraz można na to spoglądać tylko jak na szacowny zabytek dawnej sławy rodziny Donnersmarków.
Zadaniem naszej grupy było wykonanie zdjęć z zastosowaniem różnych ogniskowych tj optycznej, cyfrowej i tzw nożnej czyli podejścia bliżej do fotografowanego obiektu .
Zalecane było zastosowanie wcześniej poznanych perspektyw np żabiej.
Było wesoło, twórczo i miło choć niektórzy mieli mokro w butach.
Opublikowane: 12 stycznia 2021