Listopad 2020

Zaproszenie do udziału w IV Konkursie fotograficznym UTW 2021 organizowanym przez UTW Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Sukcesy naszych słuchaczy – Helenki Domańskiej, Krysi Ścisłowskiej i Jurka Ścierskiego w tym konkursie w latach poprzednich  przyczyniły się do tego, że nie może nas zabraknąć w tej edycji konkursu. Zapraszamy szczególnie uczestników grupy fotograficznej ale także wszystkich chętnych.

IV Konkurs Fotograficzny UTW 2021 – zapraszamy do udziału!

Ogłaszamy IV Konkurs Fotograficzny UTW – pt.” Cztery Pory Roku”

Do udziału zapraszamy wszystkich słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa śląskiego i  w tym roku – nowość – także województwa łódzkiego. Mamy nadzieję, że to działanie przyczyni się do poznania i wymiany doświadczeń UTW w tych województwach. Tym razem zapraszamy amatorów fotografii do zmierzenia się z tematem „Cztery Pory Roku”. Na wasze prace czekamy do 15 marca 2021 r. Jest więc sporo czasu, by zrobić lub w swych zbiorach odszukać najlepsze i najciekawsze fotografie.

IV Konkurs Fotograficzny UTW – najważniejsze informacje

 • Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB w Dabrowie Górniczej
 • Temat „Cztery Pory Roku”
 • Konkurs jest przewidziany w czterech kategoriach: wiosna, lato, jesień, zima.
 • Fotografie /max 2 szt. w 1 kategorii / należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs.utw@wsb.edu.pl
 • Termin nadsyłania prac: 15 marca 2021 r.
 • Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – kliknij tutaj  
 • Finał konkursu, wernisaż oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju 2021 r. i o ile będzie to możliwe  w Dąbrowie Górniczej w siedzibie Akademii WSB, ul. Cieplaka 1 c.
 • Kontakt: Biuro UTW AWSB tel.32 295 93 93

Regulamin IV Konkursu Fotograficznego UTW

„ Cztery Pory Roku ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)      Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

2)      Celem konkursu jest pokazanie piękna naszej Ojczyzny obserwowanego i utrwalanego
na fotografiach przez słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Konkurs jest przewidziany w czterech kategoriach: wiosna, lato, jesień, zima.

3)      Organizator zobowiązuje się zaprezentować nagrodzone i najciekawsze prace na wystawie w siedzibie Akademii WSB i ewentualnych sponsorów . Wernisaż wystawy połączony z uroczystym rozdaniem nagród, zaplanowany jest w maju 2021 r.
O dokładnym terminie wernisażu powiadomimy wszystkich zainteresowanych. O ile sytuacja pozwoli byłoby nam miło gościć Państwa na tej uroczystości w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

2. UCZESTNICY

1)      Do tegorocznego konkursu zapraszamy również wszystkich słuchaczy UTW
z woj. łódzkiego.

2)      W konkursie mogą więc wziąć udział słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku
z woj. śląskiego i woj. łódzkiego.

3)      Zdjęcia mogą przesyłać wyłącznie autorzy fotografii.

4)      Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są członkowie jury.

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

1)      Fotografie do konkursu należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

konkurs.utw@wsb.edu.pl – w terminie do 15 marca 2021 r.

2)      Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie w każdej kategorii
(o wyborze kategorii i przynależności fotografii do kategorii decyduje uczestnik konkursu) zapisane w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi i wymiarach minimum 20×30 cm.

3)      Każda fotografia musi zostać zapisana w oddzielnym pliku. Nazwa pliku będzie uważana za tytuł fotografii. W prawym dolnym rogu fotografii prosimy o umieszczenie nazwiska autora.

4)      Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

5)      Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach.

6)      W e-mailu, w którym są przesyłane zdjęcia na konkurs powinny znaleźć się następujące informacje:

 • imię i nazwisko uczestnika
 • numer telefonu
 • data i miejsce wykonania fotografii
 • przypisanie danej fotografii do kategorii konkursu
 • nazwa UTW, którego autor jest słuchaczem

4. JURY

1)      Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu.

2)      Ocena fotografii będzie uwzględniać ich walory artystyczne, a także jakość
i oryginalność.

3)      Jury wybierze prace nagrodzone i zakwalifikowane na pokonkursową wystawę.

4)      Przewidziane są nagrody za najciekawsze zdjęcia, możliwe są wyróżnienia i nagrody od ewentualnych sponsorów oraz nagroda od internautów przyznana w konkursie internetowym – zdjęcia będą publikowane na profilu facebook – Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii.

5)      Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.

6)      Decyzje jury są ostatecznie.

7)      Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.

8)      Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych na wystawę zostaną powiadomieni
e-mailowo na adres, z którego wysłano fotografie na konkurs oraz zaproszeni
na wernisaż wystawy.

5. PRAWA AUTORSKIE

1)      Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:

 • jest autorem fotografii,
 • przesłane fotografie nie naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich,
 • posiada do niej wszelkie prawa włącznie z zezwoleniem osób na niej przedstawionych
  do wykorzystania wizerunku tychże osób,
 • zezwala organizatorowi na nieodpłatne publiczne wykorzystanie przesłanych fotografii, poprzez ich zaprezentowanie na zorganizowanych wystawach oraz
  na stronach internetowych Organizatora i ewentualnych sponsorów, a także
  na opatrzenie prac imieniem i nazwiskiem autora,
 • zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych fotografii, powielanie, drukowanie oraz ich przystosowanie w celu zaprezentowania wyróżnionych prac.

2)      Biorący udział w konkursie z chwilą wyboru ich zdjęć jako nagrodzonych udzielają organizatorowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej
do fotografii na polach eksploatacji wskazanych cz. V ust. 1 pkt 4 i 5. Strony potwierdzą te ustalenia poprzez zawarcie stosownej umowy licencyjnej odpowiadającej powyższym postanowieniom.

3)      Biorący udział w konkursie z chwilą wysłania fotografii wyrażają zgodę
na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udziału w konkursie, rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, publikowania ich danych podczas wernisaży (wystaw) nagrodzonych prac.

6. INORMACJE:

W razie potrzeby informacji dotyczących konkursu udziela:

Koordynator UTW przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, tel. 32 2959393

e-mail: adubiel@wsb.edu.pl

 

Opublikowane: 15 listopada 2020