do 30 października 2020 r

Zwrot opłat za nieodbyte zajęcia fakultatywne w roku 2019/2020

Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę dot. zwrotu dokonanych za rok akademicki 2019/2020 opłat za nieodbyte w związku z pandemią Covid 19 zajęcia językowe i informatyczne.  Zwrot środków  będzie dokonywany   za pośrednictwem banku. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zaliczenia zwracanych kwot na poczet np składek czy opłat za zajęcia.

Od września br wpłaty zostały zwrócone większości słuchaczom . Jednak jest jeszcze niewielka grupa osób, z którymi nie potrafimy się skontaktować . W związku z czym ponawiamy naszą prośbę o kontakt do dnia 30 października br w godzinach od 16.00 do 18.00 ze skarbnikiem Ewą Słabik  i podanie  numeru swojego konta bankowego.

Po tym czasie środki zostaną przekazane jako darowizna na rzecz stowarzyszenia.

Opublikowane: 26 września 2020