14 – 18 wrzesień 2020

Organizacyjnie rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021

W dniach od 14 do 18 września br, w godzinach od 16.00-18.00 telefonicznie niżej wymienione osoby   :

 • Ewa  Słabik tel 500 664 298  przyjmować będzie

a/ zapisy nowych członków do stowarzyszenia. Deklaracja do pobrania jest na naszej stronie w zakładce „Organizacja roku akademickiego i dalej „Jak zostać członkiem stowarzyszenia „. Wpłatę składki rocznej prosimy dokonywać za pośrednictwem banku na konto

Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Sienkiewicza 16                       nr konta 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330

Deklarację prosimy dostarczyć do biura stowarzyszenia , które czynne będzie od dnia 23 września br w każdą środę , w godzinach od 15.00-17.00 przy ul Sienkiewicza 16 pokój nr 27 .

b/ potwierdzenie przynależności  do stowarzyszenia  dotychczasowych słuchaczy  .Wg zapisów statutu członkiem jest osoba, która opłaciła składkę roczną w wysokości 70 zł i fakt ten ma potwierdzony w legitymacji . Wpłaty prosimy też dokonywać za pośrednictwem banku  a pieczątkę będziemy przybijać przed wykładami ( oprócz inauguracji) i w biurze stowarzyszenia.

 • Hanna Bednarz  tel 514 748 349 prowadzić będzie zapisy na  zajęcia językowe- angielski, niemiecki i rosyjski oraz  informatykę,
 •  Dudek Halina tel 606 917 460 zapisuje na: areobik. yogę , ćwiczenia ruchowe- fitness gimnastykę w wodzie ,warsztaty fotograficzne i szachy
 • Celina Nowak tel 664 084 836 na gimnastykę w tańcu, malarstwo, florystykę, rękodzieło artystyczne
 • Magdalena Latacz tel 513 191 176 przyjmuje zapisy na inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się 28 września br o godz. 17.00 w Centrum Rzemiosła i Sztuki Dawnej w Kompleksie Zamkowym „U Wrochema”oraz na wycieczkę na Przedgórze Sudeckie

Kontynuujemy naszą działalność w trakcie trwającej pandemii Covid 19. Wiąże się to z dostosowaniem się do wymaganych zasad i ograniczeń. I tak:

 • w związku z zachowaniem 1,5 m odległości między osobami  została ograniczona ilość miejsc w sali widowiskowej TCK  do 112 osób , w holu TCK do 20 osób ,  „U Wrochema” d0 150 osób . W związku z czym na wykłady i inne wydarzenia będziemy prowadzili zapisy . Jeżeli ilość zapisanych osób będzie większa niż wymagana zarządzeniami  w tym samym dniu zorganizowany będzie drugi wykład lub impreza kulturalna.
 • na zajęcia ruchowe , prowadzone w sali baletowej TCK dozwolona  ilość uczestników wynosi 11 osób,
 • na zajęciach językowych, informatycznych i artystycznych prowadzonych w szkołach obecnych może być do 15 osób,
 • podczas wykładów, zajęć przez cały czas ich trwania istnieje obowiązek zakrywania twarzy maseczkami ,
 • istnieje konieczność dezynfekcji rąk przed wejściem na wykłady i zajęcia,
 • na każdych zajęciach musi być prowadzona  lista obecności z imieniem i nazwiskiem uczestników oraz nr telefonu

 

Opublikowane: 1 września 2020