Wrzesień 2020

Rozpoczynamy realizację zadania publicznego „Sport dla seniora” wspieranego przez Gminę Tarnowskie Góry

W wyniku rozstrzygniętego przez Gminę Tarnowskie Góry konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 5000 zł na zadanie pt „Sport dla seniora” . Otrzymane środki przeznaczamy na zorganizowanie i prowadzenie w różnych formach zajęć z rekreacji ruchowej tj zajęć z areobiku,  yogi, gimnastyki w wodzie i tańcem oraz ćwiczeń ruchowych. W związku z czym odpłatność za uprzednio wymienione zajęcia stanowić będzie 50 % dotychczasowego kosztu. Zajęcia będą uruchamiane w następujących terminach:

  • ćwiczenia ruchowe – od września br
  • areobik, yoga, gimanstyka w wodzie i z tańcem – od października br
Opublikowane: 28 sierpnia 2020