16 stycznia 2020

Relacja ze spotkania podróżniczego „Panama – kraj serdecznych ludzi”

To Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w 2016 roku w Polsce stały się początkiem wielkiej przygody, którą przeżyli 3 lata później nasi prelegenci – Ewa i Bernard Urbańscy. W 2016 r gościli w swoim mieszkaniu cztery dziewczyny, pochodzące z Panamy. Serdeczność i ciepło, które dali im Ewa i Bernard  zaowocowała zaproszeniem ich do Panamy. Trwający trzy tygodnie pobyt w Panamie dał im możliwość poznania codziennego życia Panamczyków a zarazem zwiedzenia tego kraju.  Zgodnie podkreślali, że wszędzie spotykali się z niezwykłą serdecznością i ciepłym przyjęciem mieszkańców. Na trasie swoich wojaży spotykali także Polaków – co czasem było nie lada zaskoczeniem. Podróżniczą opowieść zaczęli od przedstawienia historii Panamy, jej położenia geograficznego, charakterystyki ludności tam zamieszkującej . Sporo miejsca w opowieści zajęła  historia budowy Kanału Panamskiego  poparta filmami i zdjęciami obrazującymi funkcjonowanie tego obiektu. A potem nastąpiła opowieść o wielu przyziemnych sprawach tj standarcie życia mieszkańców, kuchni, strojach , kontaktach sąsiedzkich itp. Państwo Urbańscy mieli także możliwość spotkania się z niektórymi pielgrzymami, których gościliśmy w Tarnowskich Górach.

Tekst: Magdalena Latacz

Zdjęcia : Helena Domańska

Opublikowane: 19 stycznia 2020