27 stycznia 2020 godz 16.30

Wykład w TCK „Trzy pewne rzeczy w życiu czyli jak  nasza przeszłość wpływa na nasze dziś”

Wykład styczniowy wygłosi ks dr hab Grzegorz Polok prof UE  – profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od kilku lat zajmuje się problematyką związaną z etyką działalności gospodarczej, etyką w Public Relations, etosem nauczyciela akademickiego, z katolicką nauką społeczną oraz zagadnieniem dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wykład odbędzie się w sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury a jego temat „Trzy pewne rzeczy w życiu czyli jak  nasza przeszłość wpływa na nasze dziś”

Można będzie nabyć książkę autorstwa ks. prof Poloka  „Rozwinąć skrzydła” w cenie 8 zł

Opublikowane: 17 stycznia 2020