Listopad 2019

Zakończenie realizacji zadania publicznego „Sport to zdrowie, uświadom to sobie”

W listopadzie zakończyliśmy realizację zadania publicznego wspieranego przez Powiat Tarnogórski pt” Sport to zdrowie, uświadom to sobie”   . W ramach tego zadania 172 słuchaczy w październiku i listopadzie uczestniczyło w zajęciach ruchowych z areobiku, yogi, ćwiczeń ruchowych w Galerii Fitnessu, gimnastyki w wodzie, gimnastyki z tańcem oraz nordic walking. Liczba uczestników potwierdziła potrzebę wspierania różnorodnych form aktywności fizycznej seniorów oraz promowania ich aktywnego trybu życia . Zajęcia wpłynęły na podniesienie sprawności fizycznej oraz kondycji fizycznej i psychicznej uczestników zadania oraz  zagospodarowało także ich czas wolny .  Otrzymana dotacja sprawiła, że o 50 %  zmniejszyła się odpłatność za zajęcia

Opublikowane: 26 listopada 2019