2 i 4 października 2019

Wycieczka historyczna do Pławniowic w ramach projektu „Dziedzictwo magnatów przemysłowych związanych powiatem tarnogórskim”

To już ostatni wyjazd historyczny w ramach projektu „Dziedzictwo magnatów przemysłowych związanych z Powiatem Tarnogórskim” wspieranego przez Powiat Tarnogórski.  Tym razem z  naszym historycznym przewodnikiem Arkadiuszem Kuzio-Podruckim odwiedziliśmy  Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach  będący kiedyś rodową siedzibą Ballestremów.  Właścicielami tych dóbr stali się w 1798 roku .  W latach 1882-1885 powstaje wspaniały pałac, którego budowę zlecił hrabia Franciszek II Ballestrem mistrzowi budowlanemu Konstantynowi Heidenreich z Kopic k. Grodkowa. Okala go park o powierzchni 3,5 ha , w którym  posadzono kilkaset gatunków drzew i krzewów. Wiele z nich zachowało się do dziś. Na początku 1945 r., ówczesny właściciel hrabia Mikołaj Ballestrem zmuszony był opuścić Pławniowice przed nadchodzącą Armią Czerwoną. Pałac zmieniał właściciela . Dzisiaj jest   własnością Diecezji Gliwickiej zachowując funkcję  Ośrodka Edukacyjno-Formacyjnego .

Opracowała Magdalena Latacz

Zdjęcia Helena Domańska

         

Opublikowane: 4 października 2019