Kwiecień -wrzesień 2019

Zakończenie realizacji zadania publicznego „Sportowy uniwersytet seniora”

W okresie od 11 kwietnia do 30 września 2019 r realizowaliśmy zadanie publiczne wspierane przez Gminę Tarnowskie Góry w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt „Sportowy uniwersytet seniora”. W ramach tego zadania 160 słuchaczy uczestniczyło w zajęciach ruchowych z areobiku, yogi, ćwiczeń ruchowych w Galerii Fitnessu, gimnastyki w wodzie, gimnastyki z tańcem, gimnastyki usprawniająco-leczniczej oraz nordic walking. Liczba uczestników potwierdziła potrzebę wspierania różnorodnych form aktywności fizycznej oraz promowania aktywnego trybu życia . Zajęcia wpłynęły na podniesienie sprawności fizycznej oraz kondycji fizycznej i psychicznej uczestników zadania oraz  zagospodarowało także ich czas wolny .  Dzięki wsparciu zadania przez Gminę Tarnowskie Góry w 43% koszt zajęć pokrywany był z otrzymanej dotacji.

Opublikowane: 26 września 2019