28 sierpień 2019

Spotkanie historyczne w pałacach w Brynku i w Nakle Śląskim

Rozpoczęliśmy realizację projektu wspieranego przez Powiat Tarnogórski pt „Dziedzictwo magnatów przemysłowych związanych z Powiatem Tarnogórskim”. Projekt obejmuje cykl wyjazdowych spotkań historycznych , które odbywać się będą w pałacach, zamkach należących kiedyś do znanych rodów przemysłowych . Cykl ten rozpoczęliśmy od zwiedzania pałacu w Brynku, którego ostatnim właścicielem był górnośląski ród magnatów ziemskich i przemysłowych Henckel von Donnesrmarck. Po wnętrzach pałacu  ,  kaplicy pałacowej i pozostałych obiektach np bramy z wieżą ciśnień oprowadzał nas dr Arkdiusz Kuzio-Podrucki – znawca śląskich rodów  magnackich .

Kolejnym odwiedzanym obiektem był pałac w Nakle Śląskim wzniesiony przez jednego z najbogatszych magnatów przemysłowych Śląska Hugona I Henckel von Donnersmarck -pana ziemi nakielskiej. Zbudował go dla swojej drugiej żony Laury von Kaszonyi. Herby małżonków zdobią do dziś front pałacu w Nakle Śląskim. Opowieść dr Kuzio-Podruckiego w tym miejscu to przekaz wspomnień  żyjących potomków rodu Donnnersmarck  , o życiu toczącym się w tym pałacu.

         

Komentarz: Magdalena Latacz

Zdjęcia: Helena Domańska

 

Opublikowane: 3 września 2019