19 lipiec 2019

Wycieczka rowerowa do Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku

Zorganizowana przez naszego głównego pomysłodawcę wypadów rowerowych – Alka Słabika wycieczka do NINIWY w Kokotku była następstwem wykładu o. Tomasza Maniury  – duszpasterza Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN, dyrektora OCM, organizatora wypraw rowerowych NINIWA Team. O. Maniura podczas tegorocznego wykładu zachęcał i zapraszał nas do odwiedzenia tego nowo powstałego Ośrodka. Pojechaliśmy oczywiście na rowerach w nieco okrojonym składzie ( wyjazdy wakacyjne), korzystając na samym początku z Kolei Państwowych . Pociągiem dojechaliśmy do Rusinowic a stamtąd rowerami do Kokotka i przez Koty, Twóróg, Hanusek, Strzybnicę do Tarnowskich Gór. Przejechaliśmy 34 km.

W samym Kokotku zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani przez o. Tomasza Maniurę , który oprowadził nas po Ośrodku. Sam ośrodek jest dawnym hotelem, zakupionym w 2017 roku przez zgromadzenie Misjonarzy Oblatów MN i przeznaczonym do celów młodzieżowych . W latach 2017 i 2018 odbył się pierwszy etap remontów – kuchni, recepcji, sal bankietowej i konferencyjnej. Pozwoliło to na organizowanie przez OCM rekolekcji, konferencji, obozów sportowych, czy imprez okolicznościowych nawet dla 200 osób. Festiwal Życia to wydarzenie, które odbyło się parę dni przed naszym przyjazdem. Jest to największe plenerowe wydarzenie chrześcijańskie w regionie! „Chodzi w nim o radość, entuzjazm, poznanie sensu życia, odkrycie Boga , o relacje, spotkanie, muzykę, warsztaty, ewangelizację… o to wszystko i jeszcze więcej”- tak podaje strona internetowa  NINIWY .Festiwal ma już 16-letnią tradycję. Przez 15 lat festiwale odbywały się w Kodniu nad Bugiem przy sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.  W Kokotku Festiwal Życia odbył się po raz pierwszy w lipcu 2018 roku i zgromadził ponad 700 uczestników z całej Polski. Od tego roku organizowany jest wspólnie przez 5 diecezji województwa śląskiego i misjonarzy oblatów. W tym roku przewinęło się tam ok 2000 osób. Nie mogło także zabraknąć rozmowy na temat kolejnej wyprawy rowerowej . Tym razem NINIWA Team odwiedzi kraje europejskie, w których jeszcze nie była tj. Mołdawię, San Marino i Danię.

                        

Zdjęcia : Alek Słabik

Opublikowane: 28 lipca 2019