29 września 2015 spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Spotkanie z przedszkolakami w Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach – w Tarnowskich  Górach
29 września 2015 r. śląskie starki, słuchaczki Uniwersytetu III Wieku w TG, Helena Domańska i Teresa Majzner – zawitały w tarnogórskiej Bibliotece Pedagogicznej,  aby w „DNIU GŁOŚNEGO CZYTANIA” spotkać się z zaproszonymi do Biblioteki przedszkolakami i przeczytać im wybrane opowiadanie i bajkę.
Na przywitanie, starki,Helena i Teresa przeczytały, wybraną przez panią dyrektor przedszkola, bajkę Ireny Landau pt. „Prawda czy nie prawda?”  napisaną  językiem literackim. Po krótkiej rozmowie z przedszkolakami na temat przeczytanej bajki starki zachęcały dzieci do  ruchowej ekspresji  przy muzyce.
Najważniejszą częścią spotkania starek, Teresy i Heleny, z przedszkolakami, było zaznajamianie maluchów z gwarą śląską. Starki przeprowadziły z dziećmi krótką rozmowę, czy wiedzą gdzie mieszkają, w jakim języku się porozumiewają.To stanowiło pretekst do krótkiej pogadanki o Śląsku i  prezentacji  śląskich strojów paradnych, w które były ubrane panie Helena i Teresa. Dzieci poznały gwarowe określenia ubioru, jak: kiecka, zopaska, jakla, purpurka, korale wiązane na szlajfka i trzewiki.
Zaciekawione już pewną innością mówienia dzieci z uwagą wysłuchały, czytanego z podziałem na role,  opowiadania Edyty Zarębskiej „Zosia i fiołkowy kapelusz” ,przetłumaczonego  na gwarę śląską przez starkę Helenę Domańską. Aktywność dzieci po przeczytaniu tego opowiadania była duża,  uważnie słuchały  tłumaczenia wyrazów gwarowych jak np.: dziołszka, chałupa, gard inki, lojfer, lilowy hutlik, zdrzadło, oblecenie. Dzieci żywo dyskutowały o przesłaniu opowiadania : praca nad sobą i wiara we własne siły.
Śląskie starki, Helena i Teresa,wystąpiły w śląskich strojach tradycyjnie wypożyczonych przez  Piotra Mankiewicza z Muzeum Chleba i Ciekawostek w Radzionkowie.
Starki Helena i Teresa-jak to babcie- opowiedziały o tradycji tak ciekawie, że z pewnością takie spotkanie przedszkolaków z kulturą małej ojczyzny pozostanie na długo w ich pamięci.

Opublikowane: 19 października 2015