Śląskie Babcie w Chorzowie 4 i 11.02.2015

Słuchaczki UTW panie Helena Domańska i Teresa Majzner spotkały się z uczestnikami półkolonii  w klubie POKOLENIE Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Młodzieżowej. Uczestnicy półkolonii to dzieci w wieku od sześciu do trzynastu lat.

W programie spotkania uwzględniono następujące punkty

– Umiejscowienie Śląska na mapie Polski z uwzględnieniem podziału na Górny Śląsk, Śląsk Opolski, Dolny Śląsk.

– Czytanie wiersza „Kto ty jesteś” oczywiście w gwarze śląskiej „Fto ty jesteś, kaj ty  miyszkosz”

– informacja o strojach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem „paradnego” stroju bytomsko – rozbarskiego, kobiecego oraz męskiego.

– opowiadanie o zwyczajach i przesądach regionalnych – śląskich związanych z Bożym Narodzeniem (Godach), Zapustach, Wielkim Postem i Wielkanocą.

– Czytanie opowiadania ” Zosia i fiołkowy kapelusz” Edyty Zarębskiej -w gwarze śląskiej przetłumaczone przez panią Helenę za zgodą Autorki,

– Oglądanie herbów miast śląskich i rozmowa, na temat jakie jest i było ich znaczenie.

Na spotkanie z dziećmi, już tradycyjnie,stroje wypożyczyło Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek.

Dzieci w czasie spotkania wykazały zainteresowanie tematem. A dwoje uczestników nawet wystąpiło aby zarecytować wiersz „Uwe i Wili” (Paweł i Gaweł )  oraz powiedzieć zagadkę  cz to znaczy:”na byfyju sto szolka tyju”

Głównym celem tego spotkania było krzewienie wiedzy o Śląsku i gwarze śląskiej.

Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem nagrania „Hymnu” Konkursu na    Ślażaka Roku” pod tytułem  Pogodomy po naszymu” (Słowa i wykonanie  Maria Pańczyk, a muzykę  napisał Grzegorz Spyra)

Po wysłuchaniu piosenki i przedstawieniu się pani Teresa Majzner „łosprawiała” o inicjatorce Konkursu na „Ślązaka Roku”, eliminacjach do tegoż konkursu i jego edycjach. Nie brakło również informacji o konkursach „Młodzieżowy Ślązak Roku” oraz przyznawanych tytułach „Honorowego Ślązaka Roku”

Nie zabrakło informacji o osobach, którym przyznano tytuł Honorowego Ślązaka Roku (Adolf Dygacz-etnograf, Alfons Nossol-biskup Franciszek Pieczka-aktor, Wojciech Kilar-kompozytor, Gerard Cieślik-piłkarz, prof. Franciszek Kokot-nefrolog, prof. Julian Gembalski-mistrz organów) .Tytuł ten otrzymały osoby, które nie tyko, były/są  związane ze Śląskiem, ale krzewią wiedzę o Śląsku.

Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się nazwiskami osób, które przez lata zasiadały jao Jurorzy Konkursu: prof. Dorota Simonides, Bolesław Lubosz, Kazimierz Kutz, prof. Jan Miodek. Podczas tego „łosprawiania” nie zabrakło lokalnego patriotyzmu – z akcentem na  „Tarnogórzanie” Również Radzionków został wyróżniony, Irena Chilmon (Radzionkowianka) została finalistką Konkursu w 2001 roku.

Następnie głos zabrała pani Helena Domańska, by zaprezentować śląski strój paradny kobiety dojrzałej oraz śląski strój, w którym paradowały śląskie „frelki, dziołchy”.

Nie brakło również informacji o męskich strojach regionalnych (ilustracje) i dodatkowych elementach stroju. Do prezentacji stroju śląskiej „dziołchy”Pani Helena wykorzystała lalkę w śląskim stroju wypożyczoną od Jej Koleżanki z Bobrownik,a stroje, w które byłyśmy ubrane wypożyczył pan Piotr Mankiewicz właściciel Muzeum Chleba w   Radzionkowie. Kolejny punkt programu to czytanie opowiadania Edyty Zarębskie Zosia i fiołkowy kapelusz” („O Zosi w fioletowym hutliku”) Jako ostatni punkt spotkania – to prezentacja wybranych herbów miast śląskich i przedstawienie znaczenia tych herbów dawniej i dziś (heraldyka). Podałyśmy też informacje o flagach miast.

Spotkanie było udane, dzieci śpiewały, jako przerywnik, piosenki śląskie. Nie zabrakło również tańca przy śląskich melodiach.

Opublikowane: 18 lutego 2015